Podporují nás

 

MPSV

Státní zemědělský intervenční fond

Krajský úřad Středočeského kraje

Městský úřad Rakovník

RWE

Hejtman Středočeského kraje

Úřad práce v Rakovníku

Procter & Gamble Rakona

Bageťárna Fitko

Česká průmyslová ZP

Gymnázium Zikmunda Wintra

Krámek U BÍLÉ PANÍ

Kulturní centrum Rakovník

LINET spol. s. r. o.

Měsíčník Radnice

Městská knihovna Rakovník

MŠ V Lukách

Síť mateřských center

Rakovnicko o. p. s.

paní Hana Tůmová

Týdeník Raport

Rakovnický deník

Všeobecná zdravotní pojišťovna

REMAX

Domino

Pekařství U Špáňů

Tenis centrum Cafex

Giga gym

Restaurace U Lípy – Krušovice

paní Jana Šarlingerová

HONTER Company s.r.o. (stříkaná izolace)

foto Sládek

 

Projekty realizované v roce 2016 a 2017:

Provozování mateřského centra Paleček - v roce 2016 i v roce 2017, podpořeno grantem z
Humanitárního fondu Středočeského kraje
Poskytnutí finančního příspěvku na provoz a vybavení Mateřského centra Paleček -v roce 2016 i v
roce 2017, podpořeno grantem z Města Rakovník
Táta frčí - v roce 2016 i v roce 2017 podpořeno Hejtmanem Středočeského kraje
Rodina, kde to žije aneb nudy a problémů se nebojíme - rok 2016 podpořeno z MPSV
Rodina a my, spolu bez nudy - rok 2017 podpořeno z MPSV

 

 

Další projekty připravované pro rok 2018:
Provozování mateřského centra Paleček - celoroční program Olympijské hry žádost na podporu z Humanitárního fondu Středočeského kraje
Poskytnutí finančního příspěvku na provoz a vybavení Mateřského centra Paleček -žádost na
podporu z grantu z Města Rakovník
Táta frčí - žádost na podporu z fondu Hejtmana Středočeského kraje

Rodina a my - žádost na podporu z MPSV