Angličtina pro děti

 délka lekce: 45 minut, velikost skupiny: max 6 osob

Zábavnou formou se vaše děti seznámí s cizím jazykem. Kurz je postavený především na hře, pohybu, písničkách a říkankách, žádné memorování slovíček nebo gramatiky. Děti jsou vystaveny mluvené angličtině po většinu doby hodiny, češtinu uslyší jen výjimečně.

Nabízíme dvě úrovně:

začátečníci – pro děti ve věku 3-6 let *lektorka Jana Kreuzmanová

pokročilí – pro školní děti (1.-3. třída) *lektorka Denisa Porrit