Besedy a akce

Kromě pravidelných každodenních aktivit připravujeme tyto akce:

- týden ukázkových hodin nabízených kroužků

- tvořivé workshopy pro dospělé

- Martinské slavnosti

- společné tvoření pro dospělé

- beseda "První pomoc u dětí"

- Beseda „ Půjdeme do školky“

- Festival Týden respektu k porodu

- oslava mezinárodního dne dětí

- Den otevřených dveří

- beseda s právníkem na téma (samoživitelka, rodinné problémy, zaměstnat se na co mám nárok apod.)

- Valná hromada